Izmēru izvēle

Izvēloties jaunu tekņu sistēmu, pārliecinieties, ka sistēmas izmēri atbilst laukumam, no kura tiks savākts ūdens.

 

Laukums, no kura tiks savākts ūdens, ir jumta virsmas laukums, tādēļ tā lielums ir jāzina pirms sistēmas izmēru noteikšanas. Ūdens novadīšanas spēja ir atkarīga no notekcauruļu izvietojuma vietām un skaita, jo ūdens tiek novadīts ātrāk, ja attālums starp notekcaurulēm ir mazāks.

 

Lai nodrošinātu dažādas vajadzības, Plastmo piedāvā trīs tekņu izmērus: Nr. 10, 11 un 12.

  • Nr. 10 - Paredzētas izmantošanai mazām būvēm, piemēram, garāžām, saimniecības ēkām, siltumnīcām, nelielām dzīvojamām ēkām u.c. 
  • Nr. 11 - Populārākais teknes izmērs; teknes lielums un ūdens novadīšanas jauda atbilst lielākajai daļai parasto ēku un māju.
  • Nr. 12 - Visbiežāk tiek izmantotas lieliem jumtu laukumiem, piemēram, daudzstāvu ēkām, kur ir daudz lielā attālumā cita no citas izvietotu notekcauruļu. Tiek izmantotas arī mājām ar biezu (piemēram, betona dakstiņu) jumtu, lai nodrošinātu ūdens novadīšanu teknēs.

Laukuma, no kura tiks savākts ūdens, aprēķināšana  

 

Tekņu izmēru tabula:

 

 No.
 10  102  64
 11  120  72
 12  144  87

 

 

  1.  Aprēķiniet jumta laukumu (laukums, no kura tiks novadīts ūdens), m².  
  2.  Nosakiet kolektora vietu un sameklējiet izmērus turpmāk pievienotajā tabulā, kas izveidota, ņemot vērā nokrišņu daudzumu.

 

Ja laukums, no kura tiks savākts ūdens, ir lielāks par vēlamās sistēmas jaudu, pievienojiet papildu kolektoru. Tādā veidā tiek palielināta sistēmas jauda. Pievērsiet uzmanību papildu kolektora jaudai.

 

 

Laukums, no kura tiek savākts ūdens

Laukums, no kura tiek savākts ūdens, m² teknēm un notekcaurulēm 

 

Teknes

Notekcaurules

Kolektoru izvietojums

Laukums m², no kura tiek savākts ūdens 

Laukums m², no kura tiek savākts ūdens 

 

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

75 mm

90 mm

110 mm

  177

  235

  380

  217

  355

  614

  111

  147

  238

  166

  273

  471

  89

  118

  190

  149

  245

  423

 

  

 

Ņemiet vērā, ka turpmāk pievienotajā tabulā tekņu lielumus var kombinēt ar dažādiem notekcauruļu diametriem.

 

 

Notekcaurules diametrs

Plastmasa

Cinks

Cinkots tērauds

Tekne Nr.

75

90

110

75

90

75

90

10

+

-

-

- 

+ 

+

- 

11

+ 

+ 

-

+ 

- 

+ 

- 

12

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+